De klankbordgroep

Wat doet de klankbordgroep?

De klankbordgroep van DIG050 komt meerdere keren per jaar bij elkaar om onderwerpen, die op dat moment actueel zijn, te bespreken.


De groep bestaat uit 4 bezoekers van DIG050 en wordt bij vergaderingen ondersteund door een medewerker.

De klankbordgroep kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het stichtingsbestuur van DIG050 over alles wat betrekking heeft op DIG050.


         Wat doen we nog meer.....

          

 • We zijn betrokken bij de organisatie van activiteiten zoals bijvoorbeeld het zomerprogramma.


 •  We kunnen een bemiddelende rol vervullen.


 •  We kunnen kleine problemen oplossen.


 •  We zijn beschikbaar voor bezoekers uit de gemeenten Groningen en Midden Groningen.

Wie zitten er in de klankbordgroep?

   de klankbordgroep bestaat uit:

   v.l.n.r Henry Venema, Margje van den Berg, Mark Smit en Bina Waijer

  Heeft u een vraag, opmerking of suggestie voor de klankbordgroep?


  Stuur dan een e-mail naar: klankbordgroep@dig050.nl

  Natuurlijk willen wij graag dat u tevreden bent over DIG050.

  Mocht u  toch ergens niet tevreden over zijn, en een klacht in willen dienen, 

  dan kan dit door het klachtenformulier  in te vullen.


  Wij raden u aan om, voor u een klacht indient, onze klachtenprocedure te lezen.

  Wilt u deze informatie printen? 

  Klik dan hier.


  Download hier de flyer klankbordgroep DIG050